نحوه دسترسی به bios setup کامپیوتر

 

 

نحوه دسترسی به bios setup کامپیوتر: اغلب سيستم عامل ها به عنوان مهمترين برنامه Built-in در نظر گرفته شده است که در کامپيوتر در زمان توليد قرار داده شده است. اما در حقيقت يک برنامه اي هست که قبل از پروسه توليد و پردازش ، از قبل بر روي سيستم بارگذاري شده است که همان BIOSگفته مي شود. براي يادگرفتن اينکه چطور مي توان به اين برنامه دسترسي پيدا کرد بايد تنظيمات اصلي کامپيوتر را بياموزيد.

وقتي شما کامپيوتر خود را روشن مي کنيد چه اتفاقي مي افتد؟ مانيتور و کيبورد روشن مي شود، برند و لوگوي کامپيوتر ظاهر مي شود و سپس پيغام هاي بارگذاري سيستم عامل نشان داده مي شود. تمام اينهايي که مشاهده مي کنيد همه بر روي صفحه اتفاق مي افتد، اما در پس تمام اينها کامپيوتر شما روشن است و قسمت هاي داخلي و خارجي آن در حال آماده شدن هستند.

اغلب تصور بر اين است که سيستم عامل (OS) اولين برنامه اي است که بر روي سيستم بارگذاري مي شود و فعاليت مي کند اما اولين برنامه در قسمت Start-up ، BIOSاست.

عبارت  BIOS از جمله ي Basic Input/Output System گرفته شده است که در زمان توليد هر کامپيوتري ، درآن قرار داده شده است و هنگام روشن شدن کامپيوتر شروع به کار مي کند.

BIOS نوعي خط اتصال سخت افزار به سيستم عامل است.(يا در حقيقت اتصال دهنده سخت افزار و نرم افزار است) ديگر قطعات کامپيوتر مانند pen drivers، کارت گرافيک، صفحه کليد(کيبورد)، ماوس و…… بايد اول در BIOSشناسانده شود .

BIOS در قالب يک  Check-list اين کار را انجام مي دهد. بررسي عملکرد قطعات، حتي خود سيستم عامل يک برنامه است که بايد بارگذاري و مديريت شود، اينها همه توسط BIOS انجام مي شود که بر روي برنامه OSهاردديسک قرار دارد و برنامه ها را اجرا مي کند. يک فرد بايد رابط BIOS را تغيير دهد تا بتواند تنظيمات سطح سيستم را تغيير دهد، مثل تغيير دادن ساعت سيستم، تغيير دادن رويه بوت شدن درايو و يا مديريت کردن حافظه.

در ادامه ليستي ارائه شده است که به کمک آن ياد خواهيد گرفت که چگونه مي توانيم به سيستم BIOS setupدسترسي پيدا کنيم.

نحوه دسترسی به bios setup کامپیوتر

مرحله اول:
PCخود را روشن کنيد يا در صورت روشن بودن Reset کنيد. هنگاميکه رايانه روشن مي شود، لوگوي شرکت توليد کننده و يا نام و برند PC بر روي صفحه سياه نشان داده مي شود. در برخي موارد بر روي صفحه ، لوگوي سيستم عامل ظاهر مي شود و بارگذاري مي شود و پيامهاي اوليه بر روي صفحه ظاهر مي شود. بر روي اين صفحه يک پيغام کوچک نشان داده شده که ترکيبي از کليدها و دسترسي مورد نياز براي وارد شدن به محيط BIOSمي باشد. نمونه هايي ازاين پيغام ها شامل:

“key” را بفشاريد تا به محيط BIOSمنتقل شويد.

“key” =Setup

به منظور داخل شدن به BIOS SETUP “Key”+Keyرا بفشاريد.

“Key” را بفشاريد تا به سيستم  Configuration دسترسي بيابيد.

Keyرا بفشاريد تا به منوي Setup راه بيابيد.

در برخي رايانه ها، لوگوي توليد کننده و يا برند فقط نشان داده مي شود و هيچ پيغامي براي وارد شدن به BIOSنشان داده نمي شود. بنابراين دکمه Tabويا Esc را بزنيد تا آن را حذف کنيد. همچنين از کليد Downاستفاده کنيد و يا اگر صفحات هنگام بارگذاري به سرعت لود مي شود ، بر روي  Pause/Break درصفحه کليد زده تا صفحه آرامتر بارگذاري شود. اين کليد بر روي صفحه بوت شدن توقف مي کند، بنابراين مي توانيد متوجه شويد که ازکدام يک از راههاي گفته شده مي توانيد به  BIOSدسترسي پيدا کنيد. براي غير متوقف کردن آن هر کليدي را از کيبورد بزنيد، رويه اول خود را ادامه مي دهد.

مرحله2:

براي دفعه اول که ترکيب کليد ها را شناختيد، سپس بر روي کليد فشار آوريد و يا کليد هاي ترکيبي در زمان بوت شدن را بزنيد تا به صفحه BIOSراه بيابيد. در برخي از کامپيوترها فقط يک کليک کافي است، اما در کامپيوترهاي ديگر بايد کليد هايي را پشت سرهم بزنيد تا آن را به سرعت Tapکند. با ضربه شديد کليدها را نزنيد و يا چندين دفعه اين کار را انجام ندهيد. دقت کنيد که در اين حالت سيستم غير فعال مي شود و يا خطا در کدها و نشان دادن آنها بر روي صفحه رخ مي دهد که مجبور مي شويد مجددا سيستم را reset کنيد. در دستگاه هاي خاص با فشار دادن دکمه Delete به دفعات در صفحه بوت، قبل از آنکه صفحه بارگذاري سيستم عاملتان نشان داده شود، صفحه BIOSظاهرمي شود. ديگرکليدهاي دسترسي به BIOS F12،F10،F2،F1و  ESC است.

مرحله 3:

BIOS به هر حال مستقل از سيستم عامل نيست. بنابراين هر سيستمي را که فعال کنيد Win7 و ياMac ،  OSباBIOS شما هيچ فرقي ندارد و بنابراين سيستم عامل هاي مختلف به اين معنا نيست که دسترسي به آن در سيستم هاي مختلف متفاوت است. به جاي آن BIOSرايانه شما ، بستگي به سازنده ي مادربورد کامپيوتر شما دارد. بنابراين اولويت دسترسي و راه يافتن به صفحه BIOSبسته به نوع برند کامپيوترتان دارد. برخي از سيستم هاي رايانه اي از ميانبرهايي به BIOSدسترسي دارند همچون جدول زير:

Manufacturer Access Keys
Acer F1, F2, CTRL+ALT+ESC
Compaq F10 (newer), F1, F2, DEL (older models)
Dell 400 F3, F1
Dell 4400 F12
Dell Inspiron F2
Dell Latitude Fn+F1, Fn+ESC
Gateway 2000 F1
Hewlett-Packard (HP) F1, F2, ESC (for laptops)
IBM F1, F2 (E-pro laptop)
Micron F1, F2, DEL
Packard Bell F1, F2, DEL
Sharp

F2

Sony VAIO F2
Toshiba 335CDS ESC
Toshiba Portege ESC
Toshiba Satellite F1
Toshiba Tecra F1 or ESC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هشدار: کليدهاي دسترسي که در بالا به آنها اشاره شد ، از کامپيوتري به کامپيوتري ديگرمتفاوت هستند، بنابراين هميشه اطلاعاتي که در مراحل اوليه بارگذاري سيستم عاملتان ارائه مي شود را در نظر داشته باشيد. کليدهاي دسترسي درست بهBIOSبه عنوان بخشي از اسناد کامپيوتر محسوب مي شوند.(در صورت هر گونه اشتباه اين سايت هيچ مسئوليتي ندارد.)

BIOSيک بخش حساس از ترکيب خارجي کامپيوتر است. بنابراين با فشار دادن کليدها به طورمداوم در صفحه بوت شدن راه مناسبي نيست، مگر آنکه بدانيد که چه کليدهايي را بزنيد . بنابراين يک و يا چندين کليد را مدام زدن و يا با خشونت رفتار کردن راه حل مناسبي نيست. اگر مدل کامپيوتر خود را بدانيد با Searchدر نت مي توانيد راه هاي ديگري را نيز پيدا کنيد. هنگاميکه وارد صفحه BIOS شديد صفحه آبي دوست داشتني را مي بينيد که حالا وقت آن است که در اين صفحه احتياط کنيد چون تنظيمات جزئي ترمي شود که تازه کارها بعيد است بتوانند از پس آن بربيايند. بايد بدانيد که دراين صفحه چه کاري را مي خواهيد انجام دهيد. براي اطمينان خاطر بايد قبل از ايجاد تغيير در تنظيمات، يادداشت برداريد ومواقعي هم بايد باز گرديد و تنظيمات را به حالت قبل بازگردانيد. براي اين کارازکليدهاي جهت ها و برروي صفحه کليد و گزينه هاي انتخاب در ميان منو استفاده شده است. دسترسي داشتن به BIOSيک سيستم کامپيوتري ، مي تواند تنظيمات کامپيوتر و نحوه کار آن را تغيير دهد اما بايد دقت شود.

نحوه دسترسی به bios setup کامپیوتر